Senegal galago’s komen van oorsprong voor in de beboste gebieden en op de savannes van Midden-Afrika