Dierverzorgers Paul en Christel trainen de plompe lori-tweeling dagelijks op vrijwillige basis om hen voor te bereiden op vaccinaties  weegmomenten en transport