De moeder is in het begin erg beschermend over het jong