Het is het tiende jong van moeder Amaka en vader Quasimodo die daarmee het meest succesvolle luiaardkoppel zijn van Europa