In het wild komt de doeroecoeli voor in de tropische regenwouden in Centraal- en Zuid-Amerika.